Projekty UE

Firma Emet sp. z o.o. w Szczecinku uzyskała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0079/20-00
Celem projektu utrzymanie płynności finansowej Spółki
Rezultatem projektu jest utrzymanie przez 3 miesiące działalności gospodarczej

Kwota dofinasowania wynosi 287 659,95 zł


Projekt pod nazwą "Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie EMET Sp. z o.o. poprzez zastosowanie nowych technologii cięcia metali" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na światowych rynkach rozwojowych. Wdrożenie opracowanej we współpracy z jednostką naukową technologii umożliwi przedsiębiorstwu zaspokojenie potrzeb klientów, dotyczących zwiększenia dokładności i trwałości produktów, obniżenia cen wyrobów, zachowania terminowości dostaw oraz kompleksowości oferty. Rezultatami projektu są: wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej, wzrost przychodów ze sprzedaży ulepszonych produktów oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 3 925 422,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 436 130,00 zł